Onderwijs doet er toe. Daarom is goed onderwijs belangrijk. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Ook al lijkt de buitenwacht dat wel altijd te verwachten. Ingewijden beseffen terdege dat het elke dag weer zorg, aandacht, inzet en deskundigheid vraagt om de kwaliteit te bieden die terecht gevraagd wordt. De complexiteit van het bestaan neemt toe, de eisen die aan onderwijs gesteld worden daarom eveneens. Dat kun je nooit in je eentje waarmaken. Daar is echt teamwork voor nodig. Ook met samenwerkingspartners. Naast "oude" kwaliteit, met als meest sprekende voorbeeld wellicht goede Cito-scores, wordt de roep om "nieuwe" kwaliteit ook steeds groter. Met als meest kenmerkende voorbeeld de 21st century skills. Daardoor wordt de taak van onderwijs complexer en minder eenduidig. Goed zijn is niet meer voldoende, blijvend doorontwikkelen om goed te zijn én te blijven is het adagio. Onderwijs gaat steeds meer de kenmerken aannemen van een moderne arbeidsorganisatie, met een maatschappelijke opdracht. Daarvoor zijn allereerst gedreven, maar ook deskundige professionals nodig, die werken binnen soepel functionerende organisaties.

Graag draag ik daar mijn steentje aan bij. Vanuit mijn expertise en gedrevenheid. Want onderwijs doet er toe, en goed onderwijs des te meer. Dat betekent leren en ontwikkelen in het kwadraat, van leerlingen en van professionals, binnen een context van in alle opzichten professioneel lerende organisaties.

Vanuit Ton van Wanroij Onderwijsondersteuning werk ik graag met u samen. "Voor onderwijs met ambities" als motto, en vanuit "verstand van onderwijs, van mensen en van veranderen" als mijn basis.