Thema’s van dienstverlening zijn:
 • Taalonderwijs:  methodiek en didactiek
 • Leesonderwijs: voorbereidend, aanvankelijk, technisch en begrijpend lezen
 • Woordenschat: didactiek en organisatie
 • Taal/lezen en Zaakvakken/OJW: een conceptuele insteek
 • Klassenmanagement
 • Zelfstandig werken en zelfverantwoordelijk leren
 • Onderwijs aan het jonge kind
 • VVE
 • Schakelklassen
 • OAB
 • OGW
 • Passend Onderwijs
 • Brede Schoolontwikkeling
 • Onderwijskundige ontwikkeling
 • Managementontwikkeling
 • Strategie en beleid, strategische beleidsontwikkeling
 • Masterplan Schoolontwikkeling
 • Schoolplan
 • Projectmatig werken
 • Kwaliteitszorg, werken aan kwaliteit die er toe doet