Indien u er prijs op stelt om van scholen en besturen te horen hoe zij over mijn werk en mij denken, kunt u contact met mij opnemen. Ik zorg dan dat er een rechtstreeks contact tot stand komt tussen u en de betreffende opdrachtgever.

 

Recente opdrachtgevers, schoolbesturen:

Conexus, SPOG, Stichting Sint Josephscholen
 

Recente opdrachtgevers, scholen:

Aquamarijn (Brede School), Carolus (SBO), De Kleine Wereld, Het Kleurrijk, De Lindenhoeve, Nutsschool Lankforst, Het Octaaf, Op de Heuvel, Petrus Canisius, Sint Nicolaasschool (Jenaplan), 't Vossenhol
 

Recente opdrachtgevers samenwerkingsverbanden:

POVO Nijmegen